Χαλκιδική - Κάμερα ζωντανής ροής

Χαλκιδική
Κάμερα ζωντανής ροής

Ζωντανή μετάδοση από τη Χαλκιδική
(Βουρβουρού, Σιθωνία)

Ζωντανή μετάδοση 24/7