Χάρτης της Νικήτης, Σιθωνία, Χαλκιδική 
 

Χάρτης Νικήτης, Χαλκιδική