Φωτογραφίες από την Ακτή Σπαθιές, στη Νικήτη, Σιθωνία, Χαλκιδική
 

Φωτογραφίες από την Ακτή Σπαθιές, Χαλκιδική