Χάρτης της Νικήτης, Σιθωνία, Χαλκιδική
 

Χάρτης Νικήτης, Χαλκιδική